VZNIK SDRUŽENÍ 

V září roku 2008 se nás několik, nyní již členek Holetínských trnek rozhodlo, že podpoříme naše fotbalisty a nacvičíme vystoupení roztleskávaček. Jelikož jsme mistryně převleku, nebyly jsme jen tak ledajaké roztleskávačky - byly jsme převlečeny za uklízečky, místo pompónů prachovky ... Vystoupení mělo velký úspěch, myslím, že se všichni dobře bavili. Fotbalová sezóna brzy nato skončila a nám se zastesklo po tanečních kreacích, které vyvolávají úsměv i údiv na tvářích diváků a rozhodly jsme se, že zkusíme dát dohromady ženy všech věkových kategorií se smyslem pro humor a nacvičíme taneček „Trnky brnky“ z filmu „Slunce, seno, jahody.“  Chodily jsme od stavení ke stavení a hledaly jsme lidičky, kteří byli naladěni na stejnou vlnu ;) A podařilo se! Zhruba měsíc a půl před chystaným hasičským plesem jsme místo tančení okolo sporáků, dětí nebo manželů začaly pravidelně po večerech tančit v tělocvičně místní školy. Dokonce se nám podařilo přemluvit dva odvážné mladé muže, aby do toho šli také. Jejich převleky za ženy byly tak přesvědčivé, že my ženy, jsme závistivě obdivovaly jejich husté dlouhé kadeře a ladné křivky s téměř dokonalými mírami. Nádhera! „Kulturní vložka našich žen“ na hasičkém plese sklidila velké ovace. A protože jsme se v našem „tanečním souboru“ hodně sblížili a při nacvičování jsme užili spoustu legrace, rozhodli jsme se, že v „trdlování“ a nejen v trdlování budeme pokračovat. Proto jsme založili v březnu 2009 spolek Holetínské trnky, který sdružuje ženy i muže všech věkových kategorií. Mimo jiné pořádáme různé společenské akce pro děti i dospělé. Také jsme navázali spolupráci s obecním úřadem a ostatními spolky v naší obci. Na činnosti, spolku se podílí široké spektrum lidí nejen z řad členů Holetínských trnek.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ!