ZÁJEZD - KUTNÁ HORA

ZÁJEZD - KUTNÁ HORA

 

Občanské sdružení Holetínské trnky pořádá v sobotu 23. července 2011

 zájezd do Kutné Hory

ODJEZD:

Trhová Kamenice - 7.00hodin - OÚ

 Hlinsko - 7.10 hodin - zastávka dle dohody

Holetín - 7.20 hodin - všechny autobus. zastávky

Cena za dopravu: 150 Kč/osobu

 

Po příjezdu do Kutné Hory navštívíme kulturní památky (viz. níže), možnost individuální prohlídky.

Poté se přemístíme do sportovního areálu Klimeška, kde se nachází bobová dráha:

 

Bobová dráha je umístěna ve sportovním areálu Klimeška. Dráha je unikátně položena na třech svazích a svou délkou

1565 m je první nejdelší v České republice a druhá nejdelší v Evropě, převýšení dráhy je 42 m. Jedna jízda na bobové dráze

je tvořena ze dvou okruhů, první okruh dráhy je rekreačního typu jeho délka je750 m, druhý okruh dráhy je spíše adrenalinového typu jeho délka je 575 m. Průměrná rychlost bobu na dráze je 36 km/h, maximální až 58 km/h, rychlost bobu si každý určuje podle sebe. Celková doba na bobové dráze je 7 min. Parametry bobové dráhy jsou nastaveny

 a vybudovány tak, že jde o opravdu rekreační a zároveň adrenalinový zážitek při průjezdu tratí. Další zábavou v areálu bobové dráhy jsou terenní buggy pro malé děti i pro dospělé. Je zde vybudován terenní okruh dlouhý 300 m.

Dále zde naleznete Rodeo býka, trampolíny, petanquové hřiště, které je zdarma a dětské hřište. V těsné blízkosti areálu se nachází letní plovárna s tobogánem. Kutnohorská plovárna nabízí svým návštěvníkům   932 m2 vodní plochy, která je rozdělena na plaveckou a rekreační část. Voda v bazénech se přihřívaná. Možnost využití atrakce aquazorbing, plážový volejbal, kroket a stolní tenis.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE NA TEL.: 721 163 631

 

 

Kulturní památky v Kutné Hoře a okolí: 

Unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory. Výzdoba tvořena téměř výhradně lidskými kostmi, ostatky celkem asi 40 000 lidí, pozůstatky morových epidemií a husitských válek. Největší zajímavosti: mohutný lustr, kalichy, kříž, monstrance nebo schwarzenberský erb.

 

 

 

 

MUZEUM ČESKÉHO STŘÍBRA. Od poloviny 20. stol. je budova Hrádku sídlem kutnohorského muzea (Českého muzea stříbra), pokračovatele a právního nástupce muzejního a archeologického spolku Wocel (založeného v roce 1877). Hlavním posláním muzea je sbírkotvorná, výzkumná a expoziční činnost zaměřená na historií královského horního města Kutné Hory, středověké dolování, hutnění a mincování.

Ve sbírce muzea jsou uloženy rozsáhlé sbírkové soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické, ale především numismatické, geologické a unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví.Součástí muzea je i zachovalá středověká štola s ukázkami hornických činností ve středověku.

 

Vlašský dvůr v Kutné Hoře je stavbou svým posláním mimořádnou a proto i architektonicky ojedinělou. Někdejší kutnohorské sídlo panovníka a především centrální mincovna Království českého se typologicky řadí někam mezi hrad a opevněný dvorec; jakékoliv její zařazení do té které kategorie však nebude dostatečně přesné. Mimo stavební jedinečnosti, kterou nesetřela ani tvrdá novogotická rekonstrukce na konci 19. století, je Vlašský dvůr pozoruhodný i

z hlediska historického: v jeho zdech pobývali čeští králové, zasedaly zemské sněmy a v neposlední řadě zde král Václav IV. vydal známý Dekret kutnohorský. Spolu s dalšími cennými památkami Kutné Hory byl i Vlašský dvůr zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Expozice ve středověkém sklepení Vlašského dvora odhaluje odvrácenou tvář města v dobách stříbrné horečky. Obraz husitských bojů, kde bylo svrženo tisíce husitů do opuštěných kutnohorských šachet, na vás dýchne při pohledu na husitské zbraně a to, co k tomu patřilo. Havířským nepokojům a nejznámějším kutnohorským legendám je   

                                                 věnovaná závěrečná část expozice.Fotografie, ilustrace a více jak 50 exponátu-to vše doprovází zvuková kulisa v autentickém prostředí.

 

 Chrám Svaté Barbory - Gotická pětilodní katedrála byla založena jako hornický chrám, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv. Barboře. Stavba byla dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. Chrám měl představovat moc a význam horního města, které se začalo utvářet v 70. letech 13. století spojováním hornických osad na místě bohatého naleziště stříbrné rudy. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století.

Na podobu Svatobarborského chrámu měl vliv francouzských katedrál. Kutnohorští patricijové se snažili překonat rozsahem a zdobností cisterciácký klášter v Sedlci. Proto vznikly nedaleko od sebe tak významné chrámové stavby katedrálního typu. Původně měl být chrám trojlodní a protáhlejší. Velice brzy se však změnil na pětilodní. Na výstavbě chrámu se podíleli i takoví mistři jako Petr Parléř, Matyáš Rejsek či Benedikt Rejt.

unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky. Gotická pětilodní katedrála byla založena jako hornický chrám, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv. Barboře. Stavba byla dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. Chrám měl představovat moc

 a význam horního města, které se začalo utvářet v 70. letech 13. století spojováním hornických osad na místě bohatého naleziště stříbrné rudy. V interiéru

 se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století. Na podobu Svatobarborského chrámu měl vliv francouzských katedrál. Kutnohorští patricijové se snažili překonat rozsahem a zdobností cisterciácký klášter v Sedlci. Proto vznikly nedaleko od sebe tak významné chrámové stavby katedrálního typu. Původně měl být chrám trojlodní a protáhlejší. Velice brzy se však změnil na pětilodní. Na výstavbě chrámu se podíleli i takoví mistři jako Petr    

                                              Parléř, Matyáš Rejsek či Benedikt Rejt.

 

 

MUZEUM ALCHYMIE  vás vede z laboratoře v hloubi sklepa, příbytku praktické práce, k povznesení v gotické kapli či oratoři, kde se snad princ, alchymista a básník, modlil za duchovní i praktický úspěch velkého díla alchymie - opus magnum. Na vaší objevitelské cestě budete mít možnost odhalit fakta, fikci i fantazii v přehlídce neobvyklých objektů, tajných zašifrovaných textů, překvapivých vizuálních metafor ze světa alchymie a možných stop v hledání kamene mudrců.V expozici je zároveň kladen zvláštní důraz na bohatou historii alchymie v českých zemích a její praktický vztah k hornické a hutnické tradici Kutné Hory.