Pochod údolím Doubravy

22.06.2013 00:00

Ráno jsme se sešli v počtu 10 na holetínském nádraží, odkud jsme jeli do Hlinska a dále do Bílku u Chotěboře. Prošli jsme celé údolí Doubravy a došli jsme až do Chotěboře. Pochoďák se nám moc líbil a máme v plánu další.