Motto: "Nejztracenější den našeho života 

                  je ten, v němž jsme se nezasmáli!"